Smittskyddsläkaren om covid mm

fredag 2 december 2022 12:00 - 13:00 , House of Blues, Borganäsvägen 28, 78433 Borlänge, Sverige
Talare:

Fredrik Rücker

Dalarnas smittskydd, Fredrik Rücker 

Dagens föredragshållare, Fredrik Rücker, är ny smittskyddsläkare i Dalarna. Han har tidigare arbetat inter-nationellt i olika länder med bland annat sjukdomar som tuberkulos, HIV och Ebolautbrott. 

Smittsamma sjukdomar kan spridas till människor på ett antal olika sätt tex luftburet, droppsmitta, direkt- eller indirekt kontakt (tex via ytor, vatten eller livsmedel), via blod eller från vektorer (tex insekter, däggdjur). Genom att ha koll på sitt eget beteende kan man minska risker för smitta tex genom att vara noga med handhygien och att inte ta sig i ansiktet (vilket många ometvetet gör väldigt ofta). 

Många olika myndigheter arbetar med att förebygga att smittsamma sjukdomar sprids. Några exempel är Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt med flera. Det finns också flera lagar som är till för att förhindra smittspridning tex smittskyddslagen. 

Aktuella frågor som smittskyddet i Dalarna arbetar med är rationell antibiotikaanvändning (STRAMA), apkoppor, Covid-19. Smittskyddet arbetar även med att se till att husdjur som tas med från andra länder inte bär på smitta tex rabies.

Vi fick även en uppdatering av smittläget avseende covid-19. Undervarianter till Omicron har tagit över smitt-spridningen i Sverige och resten av världen. Efter en ökning av fall och sjukhusinläggningar i flera Europeiska länder från mitten av september ses från mitten av oktober en tydlig minskning. 

Under hösten måttlig smittspridning i Dalarna med relativt låg belastning på sjukvården. Personer som är äldre/tillhör riskgrupp och har tagit rekommenderade doser vaccin blir lindrigt sjuka. Ett antiviralt läkemedel mot Cocid-19 ingår sedan november i högkostnadsskyddet men behöver tas tidigt i sjukdomsförloppet för att ha effekt. 

Maria tackade Fredrik med ett polioplusdiplom och vad kunde passa bättre som tack till en smittskyddsläkare. 

Veckbrevskrivare, Kristina Hagberg