Lunchmöte med föredrag om "Viable Cities"

(fredag 1 december 2023 12:00 - 13:00) , House of Blues, Borganäsvägen 28, 78433 Borlänge, Sverige
Talare:

Anna Wennstedt

Viable Cities – Klimatneutralt Borlänge 2030 

Eftersom vår klubb som vanligt har aktuella program fick vi samtidigt med Klimatkonferansen i Dubai veta vad som görs på hemmaplan.
Anna Wennstedt berättade att Borlänge är en av 23 städer som ingår i projektet Viable cities. De täcker 40% av Sveriges befolkning. 

De har tagit på sig att testa nya arbetssätt och lösningar för att uppnå uppställda miljömål år 2030 och hålla utsläppen inom uppsatt budget. I Borlänge ingår förutom kommunen ett antal organisationer och företag. Visionen är att bli klimatneutrala till år 2030. 

Man är på rätt väg och de årliga koldioxidutsläppen minskar.
Om man inte räknar in SSAB stod Transportsektorn ( 37%) och El-och fjärrvärme ( 23%) år 2020 för de största utsläppen.
Konsumtionsbaserat är utsläppen störst inom den offentliga kosumtionen, följt av transporter och mat.
Sedan år 2000 har vår konsumtion av kläder ökat med 60% och prylar/möbler med 47%.

Ett klädesplagg användes i genomsnitt bara 7 gånger innan det slängs ! Många lokala företag har skrivit klimatkontrakt där de förbinder sig att ha kontroll på sina utsläpp och ha en plan för förbättring. Man ingår i ett nätverk där det bl.a. erbjuds utbildning genom workshop och förläsningar.

Borlänge har blivit pilotstad i Omställningslyftet och får därmed extra uppmärksamhet.
Det kommer att erbjudas fler säkra cykelställ, elcykelpool och en app. för samåkning samt möjlighet till inlämnande av använda av IT-produkter. Det blir också en bilpool för småföretagare.
Man har börjat med Framtidsfika, en mötesplats där ett företag bjuder in och presenterar sig och sitt miljöarbete.
Visste ni att världens enda klimatneutrala hus finns i Borlänge, hos Fiskarheden ?

Johnny tog upp en viktig fråga : behovet av fler laddplatser för elbilar för de som bor på stan.
Läs gärna med på www.klimatneutralaborlange2030.se
Presidenten tackade med Polio Plus-diplom. 

Veckobrevkrivare, Lars Lyrvall