Lunchmöte med föredrag om ekonomisk brottslighet

(fredag 17 november 2023 12:00 - 13:00) , House of Blues, Borganäsvägen 28, 78433 Borlänge, Sverige
Talare:

Katarina Stenström Roos

Ekonomisk brottslighet

Katarina Stenström Roos berättade först om sin juridiska vandring.
Efter juristexamen (4,5 års studier) följde tingstjänstgöring under 2 år. Därefter satsade hon på att bli åklagare under ett antal år för att därefter bli ekobrottsåklagare.
Ekomyndigheten är endast 25 år gammal och är rikstäckande sedan ca 15 år tillbaka. Omfattande och komplicerade utredningar görs.

Hon berättade vidare att det nya beslutande regelsystemet, som regeringen nyligen beslutat, förändrar yrkesrollen mycket. Olika yrkesroller kommer att samordnas som gör att allt blir mer effektivt. Myndigheten samordnas med andra roller som åklagare- utredare (poliser och ekonomer)- analytiker (analyserar och kartlägger)- till administration.
Det skiljer sig mycket mellan olika brott och synsätt hos individer. Några av de ”fulaste” personerna ”snor” åt sig skattemedel medvetet, andra vill ej betala sina skulder. Många andra exempel, som ofta förekommer, berättade hon om.

Alla är lika inför lagen är grundstenen. Efter dom får man ta sitt straff.
Hon rekommenderade oss att studera domstolens symbol och beskrev innebörden med symbolerna ögonbindeln, vågskålen samt svärdet.
Dagens frågestund blev intensiv och intressant.

Tack Katarina, för ett givande och intressant föredrag!

Veckobrevskrivare, Lars-Göran Lundgren